pląsy skrzynia zęby krąg

mundursprawnościchusta 


zuch powinien

Prawo Zucha:


1. Zuch kocha Boga i Polskę.

Zuch zna i szanuje kulturę i tradycje swojej Ojczyzny (także rodziny, miejscowości, regionu zamieszkania). Poznaje wydarzenia i narodowych bohaterów historycznych. Stara się mówić ładnie po polsku. Chce być dobrym obywatelem swojego kraju - jest pracowity, uczynny, stara się zdobywać wiedzę potrzebną do dorosłego życia (nie tylko w szkole, także na zbiórkach). Wie jak chciałby pracować dla dobra Ojczyzny w przyszłości. Dba o swoje otoczenie i środowisko naturalne.

2. Zuch jest dzielny.

Zuch jest odważny, zaradny i wytrzymały. Umie pokonywać własne słabości, przezwyciężać wady, strach, zmęczenie i zniechęcenie. Zawsze się stara, nie rezygnuje mimo trudności. Nie boi się przyznać do złego postępowania. Rozwija zręczność i sprawność fizyczną. Słowo "zuch" znaczy "dzielny".

3. Zuch mówi prawdę.

Zuchowi można zaufać. Można polegać na jego słowach - jest zawsze uczciwy. Nigdy nikogo nie zawiedzie. Dotrzymuje danego słowa. Dwa razy pomyśli zanim powie coś, co mogłoby być nieprawdziwe. Jest sprawiedliwy. Wie, że słowami może kogoś skrzywdzić i wystrzega się tego. Nie wstydzi się swoich przekonań - śmiało wypowiada swoje zdanie.

4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.

Zuch pomaga rodzicom, ma swoje stałe, choćby niewielkie obowiązki. Jest gotów posprzątać po zbiórce i w pokoju na kolonii. Jest obowiązkowy w nauce. Można na nim polegać - wykona powierzone zadanie. Wszystko co robi - robi porządnie. Jest punktualny.

5. Wszystkim jest z Zuchem dobrze.

Zuch jest przyjazny wobec innych ludzi (kolegów, rodziny, osób nieznanych, starszych, młodszych, niepełnosprawnych, ludzi innych narodowości i wyznania), zwierząt, roślin i przedmiotów. Nie tylko im nie szkodzi ale pomaga – jest uczynny, pomocny, uśmiechnięty i opiekuńczy.

6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Chce być dobrym zuchem i przestrzegać Prawa Zucha. Wie, że należenie do gromady to nie tylko świetna zabawa.
Bycie zuchem zobowiązuje. Zuch pokonuje własne słabości. Stara sie ze wszystkich sił robić wszystko najlepiej jak potrafi. Chętnie zdobywa wiedzę i nowe umiejętności. Sumiennie wypełnia wymagania gwiazdek i sprawności indywidualnych.
Gdy zuch świetnie pozna i będzie stosował się do Prawa Zucha zasłuży na zaszczyt przystąpienia do Obietnicy Zucha i otrzyma Znaczek Zucha.

znaczek zucha

Symbolika Znaczka Zucha

Znaczek zucha dostaje każdy zuch na wyższym stopniu zuchowego wtajemniczenia, po złożeniu Obietnicy Zuchowej.
Na znaczek składa się:
1. Orzeł - oznacza dzielność, którą powinien odznaczać się Zuch.
2. Wschodzące słońce na niebieskim tle - oznacza, że Zuch powinien być zawsze radosny i odznaczać się pogodą ducha
3. Promienie słońca - oznacza, że Zuch powinien być gotowy do pomocy innym i świecić przykładem.
4. Napis ZUCH - oznacza przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego.

/